Thursday, October 04, 2007

垂垂

垂垂 (chui2 chui2)

垂垂:1.渐渐。唐˙杜甫˙和裴迪登蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄诗:江边一树垂垂发,朝夕催人自白头。
2.低垂。唐˙薛能˙盩厔官舍新竹诗:心觉清凉体似吹,满风轻撼叶垂垂。宋˙张孝祥˙浣溪沙˙宫柳垂垂碧照空词:宫柳垂垂碧照空,九门深处五云红。
3.下降、下落。宋˙苏舜钦˙送人还吴江道中作诗:江云春重雨垂垂,索寞情怀送客归。宋˙辛弃疾˙江神子˙暗香横路雪垂垂词:暗香横路雪垂垂,晚风吹,晓风吹。 (1)
gradually: 一树垂垂发 a tree gradually grows. (2)

上一次遇到“垂垂”这个词的时候,有网友指出它应该有“老状”意。(见链接)三年(两本辞典)之后,本人还是只能阙疑,希望手边有权威辞书者查正。--eltee

岁月不饶人,我们两个都垂垂老矣,有一天,她抚摩着我的头发,说;“你的头发现在又细又软,你可记得从前有一阵你不愿进理发馆,我给你理发,你的头发又多又粗。硬得像是板刷,一剪子下去,头发渣迸得满处都是。” (3)


(1) 《国语辞典》
(2) 《当代汉英字典》,林语堂
(3) 《梁实秋作品精选》,长江文艺,2004。

No comments: