Friday, May 16, 2008

侵晓

侵晓 (qin1 xiao3)

侵晓:拂晓。《北齐书·崔暹传》:“侵晓则与兄弟问母之起居,暮则尝食视寝,然后至外斋对亲宾。” 后蜀 欧阳炯 《木兰花》词:“侵晓鹊声来砌下,鸾镜残妆红粉罢。” 清 梁章钜 《归田琐记·荔枝》:“侨居 浦城 日,余婿 邱乙楼 由 福州 飞寄鲜荔枝两篓,色香味尚未尽变,曾作诗謝之云:‘……挹尽 西禅 侵晓露,分来南浦 满庭芳。’” (1)
toward dawn. (2)

以后,是在病榻上,听到侵晓的鸦啼,也曾感觉到一度的悲哀。那时候是正患着疟疾,吃了金鸡纳霜也还没有动静,傍晚狂热,午夜严寒,到黎明才觉清爽,虽然很累了,但我倒不想入睡。砺壳窗上微微地显出鱼肚白色,桌上美孚灯里的煤油已将干涸,灯罩上升起了一层厚晕,火光也已衰弱下去。盛水果的瓷碟,盖着一张纸和压着一把剪刀的吃剩的药碗,都现着清冷的神色,不像在灯光下所见的那样光致了。于是,在那时候,忽听见屋上哑哑地掠过几羽晓鸦,这沉着的声音,顿然会使我眼前一阵黑暗,有一种感到了生命之终结的预兆似的悲哀兜上心来。我不禁想起大多数病人是确在这个时候咽气的,这里或许有些意义可以玩味。 (3)


(1) 《汉语大词典》,商务,2002。
(2) 《当代汉英字典》,林语堂
(3) 《施蛰存散文选集》,百花文艺,2004。

No comments: